Av:
  • Tor Johnny Friberg

Kastet stein på sykehuset

Sykehuset Levanger Foto: Anders Vinje