Ikke lenger truet av pandemien - innfører normal beredskap

Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Levanger går fra grønn pandemisk beredskapsnivå til hvit normal beredskap. Foto: Erlend Aune