Tone S. Haugan representerer Levanger og Verdal demensforening, som arrangerer et åpent møte på Verdal bo- og behandlingssenter 24. januar. Dit kommer blant annet Kjerstin Grimstad, som er daglig leder ved Maurtuva vekstgård i Inderøy, for å fortelle om prosjektet hun leder.

Prosjektet Yngre personer med demenssykdom startet i 2020 etter at man erkjente at yngre pasienter og deres pårørende opplever at helsevesenets tilbud er fragmentert og til dels mangelfullt koordinert.

– Det mangler et godt system for å ivareta disse pasientene og pårørende gjennom et langt og krevende pasientforløp, kostaterer Tone S. Haugan.

Hun trekker frem at pasienter med diagnoser som eksempelvis MS og Parkinson har rett på rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten.

– Dette mangler for yngre personer med demenssykdom. Grimstad vil fortelle hvor prosjektet er nå, og hvordan de ser for seg vegen videre, opplyser Haugan.