Over seks hundre i Verdal og Levanger fikk reisehjelp i fjor