De seks første ukene av 2024 skal det byttes til sammen fem hundre lysarmaturer på E6 i Levanger, på strekningen mellom Mule og Ronglan.

Bedre energi og trafikksikkerhet

Det melder Statens vegvesen.

– Satsingen gir et betydelig løft både for energiøkonomien og ikke minst trafikksikkerheten på en av de mest trafikkerte strekningene i Trøndelag, fremhever de i meldingen.

Arbeidene startet sist uke, og vil fortsette til i midten av februar. Jobben gjøres på natta for å minimere ulempene for trafikantene.

– Vi prioriterer denne strekningen fordi dagens armaturer er gamle med høy effekt og høyt strømforbruk, sier byggeleder for elektrokontrakten i Trøndelag, John Kjetil Brøndbo.

Moderne gir muligheter

Strekningen er på cirka 30 kilometer, og har flere lange strekk med to felt og midtdeler.

– Det gjør det utfordrende å stenge vegen for pæreskift og annet vedlikehold. Nå blir det mindre behov for å stenge vegen i fremtiden, bedyrer han.

De nye LED-armaturene som monteres vil ha lavere effekt, lavere strømforbruk og kan også dimmes på tidspunkt med lite trafikk. Mens konvensjonelle lyskilder gir dårligere belysning over tid, kompenserer de nye LED-armaturene selv for hvor mye lys de gir i forhold til energiforbruket.

– Et nytt styresystem vil også gi oss mulighet til å lese av tilstanden på hver enkelt armatur til en hver tid, og utskiftingen er vinn-vinn for alle parter, fastslår Brøndbo.

Omkjøring og hensyn

På deler av strekningen må trafikken ledes inn på omkjøring under arbeidet.

– Omkjøring blir skiltet og vi er i dialog med fylket som drifter omkjøringsvegene. Skulle været bli så dårlig at omkjøring byr på utfordringer, kommer vi til å utsette arbeidet, sier Brøndbo, som ber alle kjørende om å ta hensyn til både skilting og mannskapet som jobber langs vegen.

– Sikkerheten er det viktigste, understreker Brøndbo.

Det er Traftec AS som gjør jobben for Statens vegvesen med å skifte armaturene.

Arbeidet er i gang mellom Ronglan og Gråmyra. En gang i neste uke er de kommet til strekningen Gråmyra - Okkenhaug, mens Okkenhaug - Mule er siste strekning med oppstart i slutten av januar.