Det hjalp ikke å bruke halvtomt fjøs som eksempel

foto