Etterforsker to mistenkelige dødsfall. Svært farlig stoff påvist