Har spurt pasienter om seksuelle overgrep i femten år - tre av fire mener det er riktig