Flere fra Verdal og Levanger og utflytter med søker sjefsjobb