– Det er ikke kommunens oppgave å drive hotell

foto