Her er det helt fullt. Men boligløse kan finne løsning andre steder