Stenger tursti: Ketil må legge om formiddagsrunden sin