Avvikler Trønderhallen som sted for utdeling av selvtester

Om behovet er til stede kan selvtester nå hentes ved rådhuset eller på Coop Ytterøy. Foto: Stian Lysberg Solum