Flere vil bli kokk, men færre vil bli frisør: – Gledelig at så mange velger yrkesfag.

foto