Minneord: «Våren er her atter, men det er en underlig vår fordi du ikke er i den»

foto