– Kæm har dårlig samvittighet? Skiltet i Håkongata er borte på mystisk vis.

foto