Styret består av Sturla Røiseng (leder), Tor Henry Svarvaa (nestleder), Odd Ivar Østvik, Elin Turid Skjørholm Hammer og Lars Frode Lund.

Varamedlem er Jan Inge Jacobsen.

Samvirket ble registrert i Foretaksregisteret 22. januar, med en vedtektsdato som skriver seg fra 17. april 2013.