Kommunen åpner for storhandel på Holberg plass

foto