Etter mye fest og haloi i julen, er det tydelig at vi har gått inn i en stillere tid på nyåret. Det er ikke minst tydelig i politiloggen, som ikke inneholder en eneste hendelse fra Verdal i løpet av natten.