Av:
  • Jørgen Haug

Alvorlig trafikkulykke på E6 sør for Støren

foto
Lange køer på stedet. Foto: Bjørn Ivar Haugen