Hun har hatt besøk av folk som blir overrasket over å finne egg i hønseburet. Nå skal Trine ta imot barn på gratis gårdsferie.