Flere varsel om Helseplattformen: - Kan ha gått utover liv og helse for pasienter

foto