Spionsiktet russer prøvde å bli gjesteforsker på Nord

foto