Skeptisk til at Levanger og Verdal skal søke fritak fra statlige lover og regler

foto