Godt år kommer innbyggerne til gode. Så mye kan kommunen bruke ekstra fra «pengebingen»

foto