Helse Midt-Norge om Helseplattformen: – Umulig å «gå på lufta» uten at risikoen er redusert