Trøndelag blir helt sentralt når Norge skal bygge opp luftvern i årene fremover