Nå er framtida for de omstridte boligområdene avklart