Naboer har klaget over støy: – Nå er det utbedret, sier driverne