Her blir det helt nytt storbygg med 40 arbeidsplasser