Skolene begrenser vikarer og holder igjen stillinger. Styrer mot 43 millioner kroner i minus