Har politikk en plass i kirken? Ny og gammel prost har svaret