Har oppdaget nye sider ved seg selv som student i Levanger. – Det beste studiet i Norge