Morgenrapporten: Mekler fortsatt for å unngå storstreik

foto