Mens butikkene enda var åpne kjørte kvinnen forbi i beruset tilstand