Oppgitt over kjøringen: – Kan de ikke trafikkreglene?

foto