Omskolerte seg - allerede før skoleslutt har nesten alle fått jobb

foto