Råkjøring, ruskjøring og snøballkrig med politiet – dette skjedde på Innherred i natt

foto