– Dette har de blitt varslet om i årevis. Det kan ikke være ukjent for dem.

foto
Ytterøyningene fnyser av fylkeskommunens brev der vegeieren hevde å ikke kjenne til køproblemene på strekningen Levanger-Hokstad. Foto: Steinar Eggen