Får litt av pengene de trenger for å opprettholde tilbudet