– Jeg kan ikke basere meg på sykmeldinger for å ta meg av ungene

foto