Beholder beite, men kan anke grenser til Høyesterett