De som jobber i barnehage og skole prioriteres de nærmeste dagene