Den gangen høyrefolk og venstrefolk leverte melk til hvert sitt meieri