Ferlainne var en av de vanskeligste strekningene i hele Verdalsvassdraget

foto