- Selv om jeg tilhører “Den fortapte generasjonen”, vet jeg at det finnes håp.