De måtte søke skjenkebevilling - men det finnes unntak fra de strenge reglene