Ønsker seg noe annet enn bare en plaskedam. Utfordrer næringslivet til spleiselag