Mangelen flere fryktet i vår har ikke slått til i Verdal ennå i hvert fall

foto