Olav har hatt en spesiell ekstra-inntekt siden 1997

foto